معاون وزیر جهاد کشاورزی: ​​سرمازدگی در برخی استان های کشور بسیار جدی است


همدان – ایرنا – معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی می گوید: در استان های مختلف کشور مانند آذربایجان، فارس، سمنان، خراسان و همدان سرمازدگی بسیار شدید است و محصولات مختلف از زعفران گرفته تا انگور آسیب دیده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113102/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار