معاون وزیر جهاد: 70 درصد زمین های کشاورزی خرده مالکی است

سه شاخص نیاز، اقلیم و اقتصاد مبنای تغییر روش کشت است

وی تکه تکه شدن زمین های کشاورزی را فاجعه ای برای امنیت غذایی کشور خواند و افزود: زمین کشاورز مهمترین و اساسی ترین کارخانه تولید انسان به شمار می رود و نیازمند توجه بیشتر است.

معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنان خود با ابراز نگرانی از کاهش مواد آلی در خاک های کشاورزی، استفاده از کاه و کلش برای دام را یکی از دلایل اصلی دانست. این مشکل و در حال حاضر بهره وری آلی خاک به شدت کاهش یافته و با فقر مواد آلی خاک مواجه هستیم.

70 درصد تولیدات کشاورزی در بخش کشاورزی است

وی یادآور شد: سوزاندن کاه و کلش نیز از مشکلات مهم کشاورزی محسوب می شود که باید در طرح کشت به آن توجه شود.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: 70 درصد از اراضی کشاورزی کشور کمتر از پنج هکتار است و این وضعیت عادی نیست و در سال های آینده وضعیت بدتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حوزه کشاورزی بخش بسیار پیچیده ای است که نباید به سادگی به مخاطرات و مشکلات این بخش توجه کرد، بلکه باید در اولویت حل شود.

مهاجر بر پرهیز از سوزاندن کاه و کلش تاکید کرد و گفت: گیاهان باقیمانده در خاک به مرور زمان و طی فرآیند پوسیدگی به گیاه خاکی (هوموس) تبدیل می‌شوند و به غنی‌سازی خاک کشاورزی کمک می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953349/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مهاجر گفت: برای اجرای الگوی کشت همه ارکان نظام مسئول هستند چرا که این یک کار چندوجهی است و نقش مسئولان استانی در پیشبرد طرح مهم و مهم است.

مهاجر افزود: در اجرای طرح کشت نمونه برای هر استان، برنامه با توجه به اقلیم تعریف می شود، کشت محصولات باید با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک برنامه ریزی شود.

معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه 70 درصد تولیدات وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه معاونت کشاورزی عنوان کرد و گفت: این بخش شامل 90 میلیون تن 125 میلیون تن است. محصولات کشاورزی و اینجاست که نقش طرح «اصلاح الگوی کشت» مشخص می شود.

مواد آلی خاک ضعیف

معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: اصلاح الگوی کشت بر اساس نیاز، اقلیم و اقتصاد هر منطقه است تا برای کشاورزان توجیه اقتصادی داشته باشد.

به گزارش ایرنا، علیرضا مهاجر وی در جلسه طرح اصلاح نظام کشت روز شنبه در بجنورد مرکز خراسان شمالی گفت: کوچک بودن زمین های زراعی و اجرای صحیح طرح اصلاح نظام کشت از مهمترین دغدغه ها و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است. در این زمینه نیز برنامه های مشخصی در دست اجراست.

وی بررسی نیازهای کشاورزی کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: ارزیابی های لازم در این زمینه انجام شده است به عنوان مثال نیاز سالانه گندم برای تولید آرد مورد نیاز نانوایی ها 9.5 میلیون تن است.

مهاجر یادآور شد: میزان تولید برنج 2 میلیون و 200 هزار تن در سال است در حالی که سالانه سه میلیون تن نیاز است و 800 هزار تن باید وارد شود.

وی با بیان اینکه در سند مذکور روش ها و زمان آبیاری، میزان کوددهی، نوع کود و … ذکر شده است، کوچک شدن زمین های زراعی و باغی را مهمترین مانع برای اجرای کامل و صحیح آن دانست. اصلاح نظام کشت، و این طرح زمین های کشاورزی را تجمیع نکند، موفق نخواهد شد.

وی افزود: سند الگوی کشت به منظور ارتقای وضعیت کشاورزی و حمایت از کشاورزی طراحی شده است به گونه ای که اقتصاد الگوی کشت برای کشاورزان توضیح داده نشود، امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار