معرفی اولین واریته شهری بالنگو اصلاح شده در کشور

بالنگو شهری گیاهی دارویی سرشار از فیبر، روغن و پروتئین است، این گیاه با ارزش غذایی فراوان در بهبود بیماری های گوارشی و سرماخوردگی موثر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84873959/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

رئیس پژوهشکده کشاورزی دیم کشور گفت: مقاومت به سرما، خشکی و کشت پاییزه از ویژگی های بالنگ شهری معرفی شده است و عملکرد این رقم در سرما و کشور 700 تا 1000 کیلوگرم در سال است. هکتار.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، خشنود علیزاده افزود: این رقم با هدف تولید دانه های روغنی در شرایط بارندگی و جایگزینی آن با گندم معرفی شد.

وی با بیان اینکه دارا بودن روغن 40 درصدی از دیگر ویژگی های رقم جدید است، تصریح کرد: کشت برنج شهری به صورت تناوب با گندم عامل پایداری تولید در مناطق خشک است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار