معرفی تکنولوژی های روز منجر به تولید ارزان آبزی پروری می شود


تهران- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: معرفی نهاده ها و ایمنی غذایی و همچنین ایمنی مواد غذایی و معرفی فناوری های روز می تواند منجر به تولید بازار خوب محصولات ماهی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002549/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار