معرفی نامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی ابلاغ شد


تهران – ایرنا – نامه رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138674/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار