معرفی 3 رقم جدید چغندر قند مقاوم به ریزومانیا / صرفه جویی دو میلیون دلاری


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشکده انتخاب و تهیه بذر چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی گفت: سه رقم جدید چغندر مقاوم به ریزومانیا، پوسیدگی ریشه و نماتد معرفی و به زودی وارد بازار می شود. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85138197/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B3-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار