مقصران احتمالی خسارات شدید سیل در رفسنجان چطور؟


کرمان – ایرنا – سیل شدید و خسارات گسترده تابستان امسال در رفسنجان چنان فضای رسانه ای و مدیریتی استان و شهرستان را تحت تاثیر قرار داد که باید مقصران احتمالی این همه خسارت و وضعیت کویرنشینان شناسایی و اعلام می شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937371/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار