ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری خزری تمدید شد

کرمی راد با تاکید بر اینکه برند خاویار ایرانی یکی از بهترین برندهاست، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش شدید گونه های ماهیان خاویاری که در آستانه انقراض هستند، حدود 2 تا 3 میلیون قطعه وزنی را پرورش داده و در داخل خاک رها می کنیم. دریا

مدیرکل دفتر احیاء و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان ایران با بیان اینکه در تجارت گونه فیل فوک رتبه اول را داریم و چین پس از ما قرار دارد، گفت: در کل تجارت ماهیان خاویاری رتبه چهاردهم و در سال گذشته 16 تن خاویار را داریم. فروخته شد. در داخل کشور تولید می شود که حدود 5.5 تن آن صادر و حدود 11 تن آن در بازار داخلی مصرف می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915892/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

وی با تاکید بر اینکه ایران سابقه طولانی در احیای ذخایر ماهیان خاویاری دارد که به صد سال نیز می رسد، افزود: ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه احیای ذخایر ماهیان خاویاری است، ماهیان خاویاری که می خواهیم آن را توسعه دهیم و با ممنوعیت آن. ماهیگیری تجاری، ذخایر در حال بازسازی هستند.

مدیرکل دفتر احیاء و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان ایران با بیان اینکه صید در دریای خزر انجام می شود، گفت: ماهیگیری در دریای خزر انجام می شود. اما هر چه صید می شود برای تولید و پرورش به مراکز احیای ذخایر تحویل می شود، گفت: چهار مرکز احیای ماهیان خاویاری در سه استان شمالی کشور، دو مرکز راهبردی احیای ذخایر ماهی در استان گیلان، یک مرکز در مازندران و یک مرکز داریم. در گلستان نیز مرکزی وجود دارد که در آن ماهیان خاویاری صید شده دریایی مولد پرورش و رهاسازی می کنند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «ناصر کرمی راد» در حاشیه نشست تخصصی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری کشور که در بندر انزلی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس توافق 5 کشور دریای خزر در کنوانسیون منابع آبی دریای خزر، ممنوعیت صید ماهیان خاویاری به تصویب رسیده است و امسال یازدهمین سال آن است و طبق توافق، این ممنوعیت یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار