ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری خزری تمدید شد

وی با تاکید بر اینکه ایران سابقه طولانی در احیای ذخایر ماهیان خاویاری دارد که به صد سال نیز می رسد، افزود: ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه احیای ذخایر ماهیان خاویاری است، ماهیان خاویاری که می خواهیم آن را توسعه دهیم و با ممنوعیت آن. ماهیگیری تجاری، ذخایر در حال بازسازی هستند.

مدیرکل دفتر احیاء و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان ایران با بیان اینکه صید در دریای خزر انجام می شود، گفت: ماهیگیری در دریای خزر انجام می شود. اما هر چه صید می شود برای تولید و پرورش به مراکز احیای ذخایر تحویل می شود، گفت: چهار مرکز احیای ماهیان خاویاری در سه استان شمالی کشور، دو مرکز راهبردی احیای ذخایر ماهی در استان گیلان، یک مرکز در مازندران و یک مرکز داریم. در گلستان نیز مرکزی وجود دارد که در آن ماهیان خاویاری صید شده دریایی مولد پرورش و رهاسازی می کنند.

مدیرکل دفتر احیاء و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان ایران با بیان اینکه در تجارت گونه فیل فوک رتبه اول را داریم و چین پس از ما قرار دارد، گفت: در کل تجارت ماهیان خاویاری رتبه چهاردهم و در سال گذشته 16 تن خاویار را داریم. فروخته شد. در داخل کشور تولید می شود که حدود 5.5 تن آن صادر و حدود 11 تن آن در بازار داخلی مصرف می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915892/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «ناصر کرمی راد» در حاشیه نشست تخصصی پرورش دهندگان ماهیان خاویاری کشور که در بندر انزلی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس توافق 5 کشور دریای خزر در کنوانسیون منابع آبی دریای خزر، ممنوعیت صید ماهیان خاویاری به تصویب رسیده است و امسال یازدهمین سال آن است و طبق توافق، این ممنوعیت یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.

کرمی راد با تاکید بر اینکه برند خاویار ایرانی یکی از بهترین برندهاست، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش شدید گونه های ماهیان خاویاری که در آستانه انقراض هستند، حدود 2 تا 3 میلیون قطعه وزنی را پرورش داده و در داخل خاک رها می کنیم. دریا

توسط احمد گل کار

احمد گل کار