ممنوعیت مصرف چربی های ترانس مصنوعی در دانمارک جان 1200 نفر را در 16 سال نجات داد

در برخی از نقاط جهان، چربی های ترانس مصنوعی به محصولاتی مانند محصولات پخته شده اضافه می شود تا عمر مفید آنها را با هزینه کم افزایش دهند، اما با بیماری قلبی مرتبط هستند.

اعتقاد بر این است که ممنوعیت افزودن اسیدهای چرب ترانس مصنوعی به غذاها در سال 2003 باعث نجات جان 1200 نفر در دانمارک بین سال های 1991 تا 2007 شده است.

سلامتی


5 سپتامبر 2022

نیکادا/گتی ایماژ

این درس بزرگی است که نشان می‌دهد وقتی دولت‌ها استانداردهای بالایی برای غذا تعیین می‌کنند، می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر سلامت مردم داشته باشد. کیف های گری در دانشگاه دیکین در ملبورن، استرالیا. …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2336389-denmarks-ban-of-artificial-trans-fats-saved-1200-lives-over-16-years/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ممنوعیت جهانی چربی‌های ترانس مصنوعی در غذاها در دانمارک به طور چشمگیری باعث کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی، به ویژه در گروه‌های محروم شده است.

در برخی از نقاط جهان، چربی های ترانس مصنوعی به محصولاتی مانند محصولات پخته شده اضافه می شود تا عمر مفید آنها را با هزینه کم افزایش دهند، اما با بیماری قلبی مرتبط هستند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار