ممکن است قطعات شهاب بین ستاره ای در اقیانوس آرام پیدا شده باشد

تصویر میکروسکوپی که برخی از گوی ها را نشان می دهد

ممکن است لکه های کوچکی از یک شهاب بین ستاره ای در کف اقیانوس پیدا شده باشد. محققان سفری را به اقیانوس آرام در شمال پاپوآ گینه نو برای شکار قطعات شهاب سنگی که در سال 2014 به زمین سقوط کرد، راه‌اندازی کرده‌اند و می‌گویند جستجوی آنها موفقیت‌آمیز بوده است – اما دانشمندان دیگر همچنان در این مورد تردید دارند.

آوی لوب و امیر سراج در دانشگاه هاروارد این شهاب سنگ را در سال 2019 بر اساس سرعت ثبت شده آن که به گفته آنها سریع بود، به عنوان بالقوه بین ستاره ای شناسایی کردند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2380057-interstellar-meteor-fragments-may-have-been-found-in-the-pacific-ocean/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصویر میکروسکوپی که برخی از گوی ها را نشان می دهد

آوی لوب

توسط احمد گل کار

احمد گل کار