موافقت بیش از 40 درصدی سفر استاندار اصفهان به دهاقان


اصفهان – ایرنا – فرماندار دهاقان گفت: بالغ بر 40 درصد مصوبات سفر استاندار اصفهان به این شهرستان انجام شده و مابقی نیز در مرحله پیگیری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180605/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82

توسط احمد گل کار

احمد گل کار