موجودی برنج در کشور برای هر مقدار تقاضای بازار کافی است

معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه موجودی برنج در کشور برای هر میزان تقاضای بازار کافی است، افزود: بخشی از افزایش قیمت این محصول در کشور ناشی از آن است. افزایش هزینه های تولید در حالی است که افزایش 25 درصدی قیمت برنج در منابع وارداتی در ماه های اخیر بر رشد قیمت این محصول در داخل کشور تاثیر گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس مقررات بازار برنج این محصول را از کشورهای هند، پاکستان و تایلند وارد و در بازار توزیع می کند، گفت: شروع فصل برداشت برنج و افزایش عرضه داخلی. عرضه برنج به بازار، طبیعتا در کاهش قیمت این محصول موثر خواهد بود، هرچند قیمت برنج خارجی در کشور افزایش چندانی نداشته است.

طالبی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط خاصی در بازارهای بین المللی کالا حاکم است، خاطرنشان کرد: ورود کمپین برداشت برنج به کشورهای تولیدکننده و افزایش عرضه آن در بازارهای جهانی بر کاهش قیمت این محصول تاثیرگذار خواهد بود. تمایل برای افزایش ذخایر برنج و سایر کالاهای بسیاری از کشورهای جهان، باید ثبات نسبی یا نوسانات احتمالی قیمت را نیز در نظر گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84860125/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «امیر طالبی» با بیان اینکه بخشی از نیاز بازار برنج کشور از طریق واردات تامین می شود، گفت: این شرکت و همچنین بخش خصوصی مطابق با مصوبه اعلام شده است. با وظایف و سیاست‌های تنظیم بازار، انواع برنج‌ها از خارج وارد کشور می‌شود و این برنج‌ها تحت نظارت نهادهای نظارتی از طریق شبکه‌های توزیع داخلی به‌صورتی که مستقیماً در دسترس مردم باشد، به بازار توزیع می‌شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار