موش ها بلای جان مزارع دیم استان اردبیل شده اند


اردبیل – ایرنا – تداوم خشکسالی و کاهش شدید بارندگی های پاییزی در استان اردبیل شرایط مساعدی را برای فعالیت های تغذیه ای و همچنین تکثیر و افزایش جمعیت آفات جوندگان (گونه موش) ایجاد کرده است به طوری که این آفت طبیعی به طور گسترده در مزارع دیم دیده می شود. در سراسر استان


منبع: https://www.irna.ir/news/84976460/%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار