موفقیت هوش مصنوعی متن به تصویر، مسائل اخلاقی عمده ای را ایجاد می کندآنالی نیویتز می‌گوید برنامه‌هایی که تصاویر مبتنی بر متن ایجاد می‌کنند، می‌توانند نتایج خیره‌کننده‌ای ارائه دهند، اما مشکلاتی در مورد مجموعه داده‌هایی وجود دارد که برخی از آنها آموزش دیده‌اند و به هنرمندان پرداخت نمی‌شود.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2341920-the-success-of-text-to-image-ais-raises-major-ethical-issues/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار