میزان بارندگی در استان اردبیل 50 درصد کاهش یافته است.


اردبیل-ایرنا- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: میزان بارندگی در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045832/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار