میزان خرید تضمینی گندم حاصل جمع 5 سال گذشته است

به گزارش روز شنبه ایرنا؛ «سید سعید راد» افزود: پرداخت بهای گندم از سال 68 که قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شد بی سابقه بود و نرخ خرید تضمینی گندم از 11500 به 11600 تومان مشوق و پاداش شد. که در نظر گرفته بودیم

مدیرکل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در سال 69 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم حدود 10 هزار تومان یا بسته به سال 10، 20، 30 درصد و در برخی سال ها بین 60 تا 70 درصد بوده است. و حتی برخی سالها نرخ رشد صفر بوده است.

راد گفت: دولت در سال جاری 83 هزار میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت کرد که نسبت به 5 سال گذشته (از سال 96 تا 1400. تومان) حتی بیش از 1000 میلیارد تومان افزایش 263 درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: در سال 1400 نرخ خرید تضمینی 5 هزار تومان بود که به 11 هزار و 500 تومان یعنی 2.5 برابر رشد و نسبت به سال 1400 افزایش 60 درصدی خرید گندم را نشان می دهد که نتیجه آن است. از اعتماد کشاورزان به دولت کاشت و فروش.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: سال گذشته 4.5 میلیون تن گندم خریداری شد و امسال این رقم به 7.2 میلیون تن گندم رسید که از نظر وزنی 60 درصد رشد نشان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84901313/%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار