میزان کشت قراردادی گندم در کشت و صنعت مغان به پنج هزار هکتار رسید.


اردبیل-ایرنا- مدیرعامل شرکت کشاورزی و دامپروری مغان گفت: امسال میزان گندم قراردادی در این شرکت به بیش از پنج هزار هکتار رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035963/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار