میلیون ها جهش کروناویروس بینش جدیدی از تکامل ارائه می دهد

این یافته‌ها می‌تواند به ما کمک کند داروهایی بسازیم که بخش‌هایی از پروتئین‌های ویروس را هدف قرار می‌دهند که به راحتی نمی‌توانند برای فرار از وجود جهش پیدا کنند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2357949-millions-of-coronavirus-mutations-offer-a-new-insight-into-evolution/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توالی ژنوم میلیون‌ها ویروس SARS-CoV-2 به محققان این امکان را داده است که تکامل را به روش‌هایی که قبلاً ممکن نبود مطالعه کنند. تکثیر جهانی ویروس کرونا به این معنی است که ما داده‌های توالی کافی برای ردیابی هر جهش احتمالی که بر یک حرف از RNA آن تأثیر می‌گذارد و تأثیر آنها بر تناسب اندام پاتوژن را داریم.

واحدهای طراحی/کتابخانه عکس علمی

ویروس کرونا با گسترش خود به جهش خود ادامه می دهد

ویروس کرونا با گسترش خود به جهش خود ادامه می دهد

محققان با استفاده از توالی‌های SARS-CoV-2 در دسترس عموم، مکان‌های ژنتیکی را نشان داده‌اند که برای زنده ماندن ویروس کرونا باید در وضعیت خاصی قرار داشته باشند و می‌توانند تغییرات را تحمل کنند.

سلامتی


7 فوریه 2023

توسط احمد گل کار

احمد گل کار