نتایج انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بازنگری شود


تهران- ایرنا- جمعی از نامزدهای انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار شفاف سازی و بررسی مجدد نتایج انتخابات نظام کشاورزی شدند. مهندسی.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156358/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار