نحوه حل شدن نمک در آب در نهایت توسط یادگیری ماشینی آشکار شد

تپه های نمک در سالار د اویونی، بولیوی

تپه‌های مخروطی نمکی که در آب‌های کم عمق سالار دی اویونی در غروب آفتاب بازتاب می‌شوند

درک فرآیند کامل حل کردن کلرید سدیم یا نمک در آب برای طیف وسیعی از رشته‌های علمی، از مدل‌های آب و هوایی دقیق گرفته تا ساخت باتری، مهم است.

یک مدل یادگیری ماشینی نشان داده است که چگونه کریستال های کلرید سدیم به آرامی ضعیف می شوند و به سرعت خرد می شوند و در آب حل می شوند.

علم شیمی


22 نوامبر 2022

جامی تاریس / پیر آر اف / گتی ایماژ

معمای دیرینه چگونگی حل شدن نمک در آب سرانجام به لطف یادگیری ماشینی حل شد.

محققان سعی کرده‌اند با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری که با پیکربندی کریستال‌های نمک در آب شروع می‌شود، بفهمند که در سطح مولکولی چه اتفاقی می‌افتد، اما تعداد زیادی از فعل و انفعالات پیچیده بین نمک و آب وجود دارد.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2347717-we-finally-know-in-detail-how-salt-dissolves-in-water/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار