نحوه حل شدن نمک در آب در نهایت توسط یادگیری ماشینی آشکار شد

معمای دیرینه چگونگی حل شدن نمک در آب سرانجام به لطف یادگیری ماشینی حل شد.

جامی تاریس / پیر آر اف / گتی ایماژ

محققان سعی کرده‌اند با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری که با پیکربندی کریستال‌های نمک در آب شروع می‌شود، بفهمند که در سطح مولکولی چه اتفاقی می‌افتد، اما تعداد زیادی از فعل و انفعالات پیچیده بین نمک و آب وجود دارد.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2347717-we-finally-know-in-detail-how-salt-dissolves-in-water/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تپه های نمک در سالار د اویونی، بولیوی

تپه‌های مخروطی نمکی که در آب‌های کم عمق سالار دی اویونی در غروب آفتاب بازتاب می‌شوند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار