نحوه حل شدن نمک در آب در نهایت توسط یادگیری ماشینی آشکار شد


یک مدل یادگیری ماشینی نشان داده است که چگونه کریستال های کلرید سدیم به آرامی ضعیف می شوند و به سرعت خرد می شوند و در آب حل می شوند.

علم شیمی


22 نوامبر 2022

تپه‌های مخروطی نمکی که در آب‌های کم عمق سالار دی اویونی در غروب آفتاب بازتاب می‌شوند

تپه های نمک در سالار د اویونی، بولیوی

جامی تاریس / پیر آر اف / گتی ایماژ

معمای دیرینه چگونگی حل شدن نمک در آب سرانجام به لطف یادگیری ماشینی حل شد.

درک فرآیند کامل حل کردن کلرید سدیم یا نمک در آب برای طیف وسیعی از رشته‌های علمی، از مدل‌های آب و هوایی دقیق گرفته تا ساخت باتری، مهم است.

محققان سعی کرده‌اند با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری که با پیکربندی کریستال‌های نمک در آب شروع می‌شود، بفهمند که در سطح مولکولی چه اتفاقی می‌افتد، اما تعداد زیادی از فعل و انفعالات پیچیده بین نمک و آب وجود دارد.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2347717-we-finally-know-in-detail-how-salt-dissolves-in-water/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار