نخستین اردوگاه مقابله با مهاجمان بیولوژیک جنوب شرق کشور در کرمان افتتاح شد


کرمان – ایرنا – نخستین اردوگاه مقابله با مهاجمان بیولوژیک جنوب شرق کشور با هدف پیشگیری و کنترل آفات کشاورزی با حضور جمعی از مسئولان کشوری و چند استان روز چهارشنبه در کرمان افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133183/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار