نخل بوشهری در برنامه هفتم توسعه شیرین می شود؟


بوشهر – ایرنا – چهارمین جشنواره بین المللی خرما و صنایع وابسته به آن از 7 تا 30 دی ماه در بوشهر برگزار شد و مسئولان حاضر در مراسم اختتامیه این رویداد قول دادند در برنامه هفتم توسعه بودجه ویژه ای برای این محصول در نظر گرفته شود. حل مسائل موجود در مورد چگونگی حذف تدریجی فعالیت های تولید، فرآوری و صادرات.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005754/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار