نرخ جرقه کووید در انگلستان در میان کودکان از قومیت های مختلف متفاوت است

جذب واکسن کووید-19 بین کودکان 12 تا 15 ساله در انگلیس به طور گسترده ای متفاوت است.

دریافت واکسن کووید-19 بین کودکان 12 تا 15 ساله از قومیت های مختلف در انگلستان به طور گسترده ای متفاوت است.

در انگلستان، 15.8 درصد از کودکان 12 تا 15 ساله از گروه های قومی کولی یا رومی، در مقایسه با 83.5 درصد از همتایان خود از گروه های قومی چینی، حداقل یک دوز واکسن دریافت کردند.

سلامتی


17 اکتبر 2022

محققان ONS نرخ واکسیناسیون را در بین کودکان 12 تا 15 ساله که در مدارس دولتی انگلستان تحصیل می کنند، تجزیه و تحلیل کردند. از 22 جولای62.4٪ حداقل یک دوز از واکسن کووید-19 Pfizer/BioNTech دریافت کرده بودند، تنها واکسن کرونا تایید شده برای…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2342749-covid-jab-rates-vary-in-england-in-children-of-different-ethnicities/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

بر اساس داده های اداره ملی آمار (ONS) نرخ واکسیناسیون کووید-19 در دوران کودکی در انگلستان بین گروه های قومی خاص به طور گسترده ای متفاوت است. ارقام معادل برای بقیه بریتانیا در دسترس نیست.

دینندرا هاریا / آلامی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار