نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به 3.7 واحد درصد رسید


تهران- ایرنا- بر اساس گزارش بانک مرکزی از توسعه بخش واقعی اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 1401، نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.7 واحد درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057370/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%DB%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار