نزدیک بینی با پنج نوع ژنتیکی همراه با مطالعات دانشگاهی مرتبط است

قبل از این تحقیق، تصور می شد که عوامل ژنتیکی و سبک زندگی بر خطر نزدیک بینی ما تأثیر می گذارد. رزی کلارک در دانشگاه بریستول، انگلستان، و همکارانش می خواستند درک بهتری از نحوه تعامل این عوامل برای تأثیرگذاری بر شروع بیماری داشته باشند.

نزدیک بینی یا نزدیک بینی اشیاء دور را تار می کند

کلارک می‌گوید برخی از این پنج نوع مربوط به سیستم بینایی هستند، اما مشخص نیست که چگونه می‌توانند باعث نزدیک‌بینی شوند.

پنج نوع ژنتیکی ممکن است با شروع نزدیک بینی در افرادی که در سطح دانشگاه تحصیل می کنند مرتبط باشد. این یافته می تواند به شناسایی کودکانی که احتمال بیشتری برای ابتلا به این عارضه دارند کمک کند تا بتوان مداخلاتی را برای جلوگیری از شروع آن، مانند گذراندن زمان بیشتری در خارج از منزل، انجام داد.

Westend61 / آندرس بنیتز

ایان مورگان در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا مشخص نیست که آیا این تحقیق کاربرد عملی دارد یا خیر. او می‌گوید: «در حالی که این کار علمی زیبایی است که مطمئناً به درک ما می‌افزاید، اما نکته اصلی این است که مشخص نیست که تجزیه و تحلیل ژنتیکی به مداخلات مفیدی برای کنترل نزدیک‌بینی منجر شود».

بنابراین شرکت کنندگان همچنین نشان دادند که آیا در دانشگاه حضور داشته اند یا خیر. کلارک می گوید: «مطالعات زیادی ارتباط بین تحصیلات و نزدیک بینی را نشان داده اند. او می گوید که زمان بیشتر در آموزش معمولاً با زمان بیشتری در داخل خانه مرتبط است. ما می دانیم که گذراندن مکرر در خارج از منزل می تواند از شروع نزدیک بینی جلوگیری کند یا از بدتر شدن آن جلوگیری کند.

محققان به خصوص به ارتباط سه طرفه بالقوه بین انواع ژنتیکی، سطح تحصیلات و نزدیک بینی علاقه مند بودند.

این تیم یک مطالعه انجمن گسترده ژنومی (GWAS) را در افراد با اصل و نسب اروپایی انجام داد. این نشانگرها را در سراسر ژنوم تجزیه و تحلیل می کنند تا تمام تغییرات مرتبط با یک وضعیت خاص را پیدا کنند.

درباره این موضوعات بیشتر بدانید:


منبع: https://www.newscientist.com/article/2347636-myopia-linked-to-five-genetic-variants-and-going-to-university/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

او می گوید که نتایج ممکن است برای افراد غیر اروپایی تبار صدق نکند. کلارک می گوید حدود 30 درصد از کودکان غربی در مقایسه با 80 درصد کودکان آسیای شرقی به نزدیک بینی مبتلا می شوند.

مرجع مجله: ژنتیک PLoS، آیا من:

آنها 19 نوع را شناسایی کردند که با شدت های مختلف نزدیک بینی در تعامل با عوامل محیطی خاص یا ژن های دیگر مرتبط هستند.

نتایج نشان می دهد که پنج نوع از 19 نوع ژنتیکی تحت تأثیر سطح تحصیلات بوده و با هم به نزدیک بینی مرتبط هستند.

دو مورد از انواع در الف شناسایی شده است مطالعه قبلی نگاهی به نزدیک بینی در افراد آسیای شرقی

نزدیک بینی یا نزدیک بینی اشیاء دور را تار می کند

“شاید کودک بتواند در خارج از خانه یاد بگیرد یا ما مطمئن شویم که کودک به طور منظم استراحت می کند و وقت دارد [during the school day] کلارک می گوید: برو بیرون.

در مطالعه ای روی بیش از 330000 نفر، پنج نوع ژنتیکی و تحصیلات دانشگاهی با نزدیک بینی مرتبط بود.

سلامتی


17 نوامبر 2022

نزدیک‌بینی که نزدیک‌بینی نیز نامیده می‌شود، یک بیماری شایع است که بر توانایی فرد برای دیدن اجسام دور تأثیر می‌گذارد.

محققان ابتدا انواع ژنتیکی مرتبط با نزدیک بینی را در بیش از 88000 بزرگسال جستجو کردند و بررسی کردند که آیا شرکت کنندگان بر اساس آزمایش استاندارد چشمی نزدیک بینی داشتند یا خیر.

با این وجود، شناسایی این گونه های ژنتیکی می تواند روزی به محققان در تعیین خطر نزدیک بینی در کودک کمک کند.

در نهایت، تیم این انواع را در بیش از 250000 نفر که از عینک استفاده می کردند، تجزیه و تحلیل کردند. کلارک توضیح می‌دهد: «ما عموماً افرادی را که می‌گفتند قبل از ۲۵ سالگی شروع به استفاده از عینک کرده‌اند، به عنوان نشانه نزدیک‌بینی می‌دانیم.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار