نسخه الکترونیکی از فروش سموم تقلبی گران قیمت جلوگیری می کند


تهران- ایرنا- سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نسخه الکترونیکی از گران فروشی و عرضه سموم تقلبی جلوگیری می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996227/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار