نشت مواد شیمیایی اوهایو: چه چیزی می تواند قطار را از ریل خارج کند؟

از نظر تئوری، می توان با مصرف انرژی تنها 2000 وات، یعنی یک چهارم متوسط ​​آمریکایی ها، خوب زندگی کرد. خبرنگار محیط زیست ما این چالش را پذیرفت. در اینجا چیزی است که او کشف کرد


منبع: https://www.newscientist.com/article/2359895-ohio-chemical-spill-what-could-have-caused-the-train-to-derail/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

چالش 2000 وات: چگونه مصرف انرژی خود را در حین زندگی خوب کاهش دهید

چالش 2000 وات: چگونه مصرف انرژی خود را در حین زندگی خوب کاهش دهید

توسط احمد گل کار

احمد گل کار