نشت نورد استریم ممکن است بزرگترین انتشار متان در تاریخ باشد


جریان نورد استریم بین 56000 تا 155000 تن متان را در جو منتشر کرد که آن را به یکی از بزرگترین انتشار متان از یک نقطه تبدیل کرد.

محیط


11 اکتبر 2022

نشت گاز در نورد استریم 2 از رهگیر F-16 دانمارکی در بورنهولم، دانمارک، 27 سپتامبر 2022 مشاهده شد. فرماندهی دفاع دانمارک/Forsvaret Ritzau Scanpix/از طریق رویترز توجه ویراستاران - این تصویر توسط THIRDPARTY ارائه شده است.  دانمارک خارج.  بدون فروش تجاری یا سرمقاله در دانمارک.  -RC2PPW947RTC

نشت گاز در نورد استریم 2 در 27 سپتامبر 2022 مشاهده شد

Ritzau Scanpix/از طریق رویترز

بر اساس اندازه گیری های جدید از این نشت، نشت خط لوله نورد استریم احتمالاً بزرگترین انتشار متان در تاریخ است.

شبکه های خط لوله گاز نورد استریم 1 و 2 برای انتقال گاز طبیعی از روسیه به اروپا در زیر دریای بالتیک ساخته شدند. در 27 سپتامبر، انفجارهای بزرگ، سوراخ هایی را در سه لوله ایجاد کرد که رهبران دولت در سراسر جهان آن را اقدام خرابکارانه خواندند.. گاز طبیعی که در درجه اول…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2342081-nord-stream-leak-may-have-been-largest-methane-emission-ever-recorded/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار