نظارت هوشمند بر عرصه های طبیعی و جنگلی کشور


تهران – ایرنا – رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جمع خبرنگاران از نظارت هوشمند بر عرصه های طبیعی و جنگلی کشور خبر داد و گفت: هرگونه تخلف، اصلاح و تغییر عرصه های طبیعی با استفاده از رصد اطلاعاتی مشاهده، شناسایی و پیگیری می شود. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85088165/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار