نقد و بررسی Dead Ringers: یک بازسازی پیروزمندانه از کلاسیک کروننبرگ

تصویر پیش فرض New Scientist

پر از ایده: راشل وایز (سمت راست) و بریتن اولدفورد در Dead Ringers

آهنگ های زنگ مرده

آمازون پرایم ویدئو

نسخه اصلی گردابی از عذاب روانی جنسی از…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25834350-400-dead-ringers-review-a-triumphant-reimagining-of-cronenbergs-classic/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ما اغلب این اشتباه را مرتکب می‌شویم که دوقلوها را نیمه‌های ناقص یک نفر می‌بینیم، به خصوص اگر یکسان باشند. بدتر از آن، آنها مفاهیم خیر و شر یا طبیعت و پرورش را برمی انگیزند و هر لحظه خواستار مقایسه هستند.

Niko Tavernise/Prime Video

برای برخی، ممکن است مقاومت در برابر مقایسه نسخه جدید تلویزیون سخت باشد آهنگ های زنگ مردههمراه با فیلم 1988 در Amazon Prime Video پخش شد.

از 21 آوریل

توسط احمد گل کار

احمد گل کار