نماینده کرمانشاه: طرح تغییر طرح کشت نیازمند کشت است


کرمانشاه- ایرنا- نماینده مردم کرمانشاه در شورای اسلامی طرح اصلاح الگوی کشت را از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی بررسی کرد و گفت: اجرای این طرح مستلزم ساخت کشت قبل از اقدامات قانونی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028057/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار