نواقص اجرای پروژه های 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام برطرف می شود

بر اساس این گزارش، در این جلسه مقرر شد مدیران پروژه تا اواسط شهریورماه گزارش ارزیابی صادقانه و فنی پروژه های اجرا شده را ارسال کنند. علاوه بر این، مدیران پروژه باید کارهای باقی مانده را به سرعت و با جدیت تکمیل می کردند تا عملیات باقی مانده را تکمیل کنند.

مدیرعامل موسسه جهاد نصر در ادامه انتظارات خود را در سه حوزه مدیریت دقیق فرآیند اجرا توسط مدیران پروژه ادامه داد. مشارکت ذینفعان و کشاورزان و ارائه آموزش های لازم به آنها. و بر لزوم مستندسازی فعالیت های پیمانکاران تاکید کرد.

همچنین هر یک از مدیران پروژه ضمن معرفی خود، گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه و چالش ها و مسائل پیش رو را مورد بحث و بررسی قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84853421/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «رضا عظیمی» امروز در نشستی با حضور معاونان مدیریت، فنی مهندسی و برنامه ریزی و امور اقتصادی این نهاد با مدیران و مشاوران 550 هزار هکتاری این نهاد شرکت کرد. پروژه های خوزستان و ایلام و همچنین شبکه های آبیاری زهکشی غرب و شمال. غرب که موظف به معرفی و ابلاغ انتظارات بود، چند نکته را در مورد انتظارات کارفرما از پیمانکاران بیان کرد و ضمن تاکید بر رفع سریع نواقص کارهای گذشته، برگزاری را ذکر کرد. جلسات منظم با پیمانکاران

توسط احمد گل کار

احمد گل کار