نورون های انسانی کاشته شده در مغز موش به نورهای چشمک زن واکنش نشان می دهند

درباره این موضوعات بیشتر بدانید:


منبع: https://www.newscientist.com/article/2357828-human-neurons-implanted-into-a-rats-brain-respond-to-flashing-lights/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

سپس، تیم قبل از انتقال ارگانوئیدها به این قشر آسیب دیده، بخشی از قشر بینایی 46 موش را برداشتند.

او می گوید گام بعدی تکرار این آزمایش با برداشتن سایر قشر مغز موش، مانند قشر حرکتی آن است. امیدواریم این مطالعه ما را به سمت بازیابی عملکرد با استفاده از این ارگانوئیدها هدایت کند و در نهایت در دراز مدت به پیوند ارگانوئیدها در بیماران مبتلا به آسیب مغزی منجر شود.

جگامادزه و همکاران

پاسخ عصبی ارگانوئیدها به موازات نورهای چشمک زن و با توجه به جهت خطوط سیاه و سفید تغییر می کند. چن می‌گوید این نشان می‌دهد که نورون‌ها در مغز موش‌ها ادغام می‌شوند و برخی از عملکرد سیستم بینایی آن‌ها را به عهده می‌گیرند.

موش ها به مدت سه ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از دو ماه، ارگانوئیدها شروع به نشان دادن پاسخ عصبی کردند. این با قرار دادن یک الکترود در یک ارگانوئید پیوندی در حالی که موش مجموعه‌ای از تصاویر را روی صفحه مشاهده می‌کرد، اندازه‌گیری شد.

محققان اندازه گیری نکردند که آیا پیوند ارگانوئید بینایی موش ها را بهبود می بخشد یا خیر.

آنها ابتدا سلول های بنیادی انسانی را که می توانند به انواع مختلف سلولی رشد کنند، به مدت 80 روز کشت دادند تا یک کشت بافتی سه بعدی از سلول های قشر مغز تشکیل دهند. اینها لایه بیرونی مغز را تشکیل می دهند و در چندین عملکرد مانند بینایی نقش کلیدی دارند.

نورون های رشد یافته در آزمایشگاه به مغز موش هایی با قشر بینایی آسیب دیده پیوند زده شد. پس از دو ماه، وقتی موش‌ها نورهای چشمک زن را دیدند، نورون‌ها پاسخ دادند

سلامتی


2 فوریه 2023

نورون های انسانی در مغز موش های بالغ با قشر بینایی آسیب دیده ادغام شدند و حتی برخی از عملکردهای سیستم بینایی اندام را بر عهده گرفتند.

این مطالعه نشان می‌دهد که نه تنها ارگانوئیدهای پیوندی می‌توانند در بافت میزبان ادغام شوند، بلکه می‌توانند عملکردهای پیچیده‌ای را که از دست رفته‌اند را نیز بازگردانند. لورا فرایولو در دانشگاه شفیلد انگلستان

در بخش دیگری از این آزمایش، محققان موش‌هایی را که ارگانوئیدهای پیوندی انجام داده بودند با موش‌هایی که هیچ آسیبی به قشر بینایی نداشتند، مقایسه کردند. چن می‌گوید پاسخ‌های عصبی نسبتاً مشابه بودند، اما تعداد نورون‌های کمتری به نور در موش‌های دارای پیوند ارگانوئید نسبت به همتایان سالم آنها پاسخ دادند.

یک مجموعه از تصاویر شامل نورهای چشمک زن بود، در حالی که دیگری دارای خطوط سیاه و سفید متناوب در جهت های مختلف، مانند افقی و مورب بود.

مغز موش (قرمز) با ارگانوئید مغز انسان پیوندی (سبز)

چن می‌گوید: «قطعاً راه درازی در پیش است تا بفهمیم چه عواملی این ادغام را کنترل می‌کنند و چگونه می‌توانیم این ادغام را بهینه کنیم».

ایزاک چن در دانشگاه پنسیلوانیا و همکارانش به این فکر افتادند که آیا پیوند یک بلوک از سلول‌های عصبی رشد یافته در آزمایشگاه، به نام ارگانوئیدها، به مغز موش‌هایی که قشر بینایی آسیب‌دیده دارند، می‌تواند هر یک از عملکردهای ناحیه را بازیابی کند.

مغز موش (قرمز) با ارگانوئید مغز انسان پیوندی (سبز)

توسط احمد گل کار

احمد گل کار