نور خورشید می تواند یک اتم را تا سردترین دمای ممکن خنک کند

نور خورشید که از فیبر نوری خارج می شود

از نور خورشید می توان برای خنک کردن یک اتم باردار تا پایین ترین دمای مجاز آن توسط قوانین فیزیک استفاده کرد.

در دهه 1990، چندین نفر به دلیل کشف چگونگی ساختن اتم ها به شدت سرد با نور لیزر دقیق، برنده جایزه نوبل شدند. حالا آماندا یونس و وسلی کمبل در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، دریافتند که بخش‌هایی از فرآیند خنک‌سازی را می‌توان با نوری که مستقیماً از خورشید می‌آید انجام داد.

آماندا یونس

محققان محاسبه کردند که چگونه یک اتم باریم یا یون با بار مثبت، …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2375575-sunlight-could-cool-an-atom-to-its-coldest-possible-temperature/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

نور خورشید که از فیبر نوری خارج می شود

توسط احمد گل کار

احمد گل کار