نوزادان از 4 ماهگی می توانند چهره افراد را تشخیص دهند

کباب پز کالانیت اسپکتور در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا و…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2375815-babies-can-identify-peoples-faces-from-just-4-months-old/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

نوزادان یک سیگنال مغزی تولید می کنند که نشان می دهد آنها می توانند چهره ها را در 4 ماهگی شناسایی کنند و این سیگنال از 6 ماهگی قوی تر می شود.

d3sign/Getty Images

نوزادان ممکن است بتوانند قبل از هر چیزی چهره افراد را شناسایی کنند، مانند ماشین ها یا حروف الفبا. محققان دریافته‌اند که نوزادان ۴ ماهه با دیدن تصویری از صورت شخصی سیگنال مغزی مشخصی تولید می‌کنند که می‌تواند توضیح دهد که چرا برخی از نوزادان از غریبه‌ها در این سن می‌ترسند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار