نژاد گاو بومی خراسان جنوبی در خطر انقراض است


بیرجند – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: نژاد گاو بومی استان در خطر انقراض است، بنابراین با شرایط کنونی و تاثیر تغییرات اقلیمی باید به مسئله انقراض نژاد بومی توجه کرد. علاوه بر پرورش


منبع: https://www.irna.ir/news/85031561/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار