نگرانی از ادامه خشکسالی در خوزستان در ماه های آینده

وی گفت: آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی تنها بخش کوچکی از هزینه های قابل تامین است و از نظر میزان آن نباید مشکلی وجود داشته باشد. مشکلات این منطقه به عنوان مثال در آبادان و خرمشهر به دلیل کاهش آبدهی کارون و نفوذ آب شور دریا و در پایین دست کرخه به دلیل کاهش آبدهی این رودخانه و عدم رسیدن آب به ایستگاه های پمپاژ

این استاد دانشگاه همچنین درباره میزان ذخیره سدها در خوزستان تصریح کرد: حجم مفید سدهای حوضه کارون هم اکنون یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این سدها 500 میلیون مترمکعب آب داشتند.

تابستان سال گذشته بحران آب در بخش های کشاورزی، شرب و دام به ویژه در مناطق پایین دست کرخه اعتراضات اجتماعی را در خوزستان به همراه داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84904238/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

بر اساس این گزارش، خوزستان دومین سال تنش آبی را پشت سر گذاشت. تابستان سال گذشته کشاورزی در حوضه کرخه و کشاورزی فشرده در سایر حوضه های رودخانه ای نیز ممنوع شد.

وی با بیان اینکه در سال پرباران گذشته 55 درصد بارش های نرمال در خوزستان بوده است، افزود: میانگین بلندمدت بارندگی در خوزستان 343 میلی متر است، اما در سال پربارش 189 میلی متر در استان باریده است که نشان دهنده یک بارندگی است. سال بسیار خشک

لزوم مدیریت دقیق آب

وی افزود: حوضه دز 3.9 میلیارد مترمکعب معادل 52 درصد میانگین بلندمدت 7.5 میلیارد مترمکعب تولید کرد.

قمشی ادامه داد: در حوضه مارون 1.1 میلیارد مترمکعب بارندگی داشتیم که نسبت به 1.5 میلیارد مترمکعب بارش در سال های عادی 75 درصد رخ داده است.

قمشی با اشاره به بهره برداری از پروژه آبرسانی غدیر بیان کرد: با توجه به اینکه ظرفیت این پروژه به 20 متر مکعب در ثانیه می رسد، اتکا به این نقاط پراکنده برای جمع آوری آب شرب کاهش می یابد و امیدواریم شاهد آب نباشیم. نوسانات به ویژه در غرب خوزستان.

حجم مفید سدهای حوضه کارون 1.2 میلیارد متر مکعب است

قمشی افزود: حجم آب سد کرخه از حداقل ارتفاع (سطح نیروگاه) 670 میلیون مترمکعب است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته در سطح 50 میلیون مترمکعب بوده و در این مدت. در دوره، از حجم ذخایر استراتژیک آن برای مدیریت آب استفاده می شود.

این هیات علمی دانشگاه چمران اهواز نیز کاهش دبی رودخانه در خوزستان را در سال هیدرولوژیکی اخیر برشمرد و وضعیت حوضه کرخه را بحرانی‌تر از سایر حوضه‌های رودخانه دانست.

قمشی بیان کرد: با توجه به وضعیت اسفبار حوضه کرخه، اینکه شاهد هیچ گونه نابسامانی اجتماعی در منطقه نبوده ایم و همکاری کشاورزان برای عدم کشت، می توان گفت مدیریت خوبی در منطقه صورت گرفت.

مهدی قمشی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، آخرین سال هیدرولوژیکی (اول مهر 1400 تا پایان شهریور 1401) را از نظر بارندگی سال بسیار خشک توصیف کرد.

وی با اشاره به کاهش 67 درصدی عملکرد حوضه کرخه گفت: حوضه کرخه در سال هیدرولوژیکی گذشته 1.6 میلیارد مترمکعب آب ورودی داشته است، در حالی که عملکرد بلندمدت این حوضه 4.8 میلیارد مترمکعب بوده است که یک رقم است. نشان می دهد که تنها 33 درصد از مزایای بلند مدت آن است.

وی آبیاری اولیه محصول گندم را آذر ماه عنوان کرد و افزود: با توجه به میزان مخازن سدها به نظر می رسد آب برای کشت پاییزه به جز حوضه کرخه قابل تامین باشد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. توجه. .

قمشی افزود: 75 درصد بارندگی در سال های عادی در حوضه کارون و 88 درصد بارندگی در سال های عادی در حوضه زهرا و جهری رخ داده است.

وی افزود: 536 میلیون مترمکعب حجم مفید در سد دز داریم که در مدت مشابه سال آبی گذشته 142 میلیون مترمکعب بوده است.

وی در تشریح وضعیت بارندگی ها در سال جاری تصریح کرد: 56 درصد بارندگی در سال های عادی در حوضه کرخه رخ داده است، بنابراین 237 میلی متر بارندگی در این حوضه رخ داده اما در سال های نرمال 421 میلی متر بوده است.

کاهش ۶۷ درصدی آبیاری کرخه

قمشی ادامه داد: با توجه به خشکسالی شدید در حوضه کرخه حتی با بارش های نرمال شرایط بحرانی ادامه خواهد داشت.

قمشی افزود: عملکرد سدهای حوضه کارون در این مدت 7.8 میلیارد مترمکعب بوده در حالی که عملکرد بلندمدت این حوضه 11.2 میلیارد مترمکعب است.

مدیر دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه چمران اهواز با اشاره به پیش بینی وضعیت جوی سال آبی جدید که از مهرماه آغاز شده است، گفت: پیش بینی فصل پاییز نشان می دهد که بارندگی در حوزه های آبخیز منتهی به خوزستان در سال جاری مهر و آبان کمتر از مقدار نرمال و در آذر نزدیک به نرمال است، بنابراین مدیریت آب در این شرایط باید با احتیاط انجام شود.

وی افزود: سال گذشته حجم راهبردی سد سیمره در بالادست کرخه برای مدیریت آب در منطقه مورد استفاده قرار گرفت اما امسال نتوانستیم از آب سد سیمره استفاده کنیم به همین دلیل ذخایر استراتژیک سد کرخه بوده است. برای تامین حداقل آبیاری، بهداشت و آب مورد نیاز دام و هورالعظیم استفاده می شود.

وی ادامه داد: سد مارون هم اکنون 400 میلیون مترمکعب حجم مفید دارد در حالی که در همین زمان پارسال 236 میلیون مترمکعب ذخیره داشت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار