نیازهای اولیه کم نیست


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در یک سال گذشته با وجود اجرای طرح عمومی سازی یارانه ها توانست با برنامه ها و تدابیری برگرفته از تولیدات داخلی و وارداتی بازار کالا را بدون کمبود عرضه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060206/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار