نیمی از ارزش صادرات محصولات باغی متعلق به پسته است


تهران – ایرنا – رئیس اداره امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته صادرات پسته به ارزش 915 میلیون دلار رسید، گفت: نیمی از ارزش صادرات محصولات باغی متعلق به پسته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972803/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار