«ها مروله» سنندج در راه قمصر


سنندج – ایرنا – سنت گلاب گیری در روستای امروله یا “های مروله” شهرستان سنندج رو به رشد است و اکنون به سمت “قمصر” پایتخت گلاب گیری کشور در راه است. بوی گلاب را در سراسر کشور پخش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135186/%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%B5%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار