هدف تولید سالانه 3.5 میلیون تن گوشت مرغ در کشور است


تهران- ایرنا- سرپرست وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش 3 میلیون و 500 هزار تنی ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور در راستای توسعه بازارهای صادراتی هدف گذاری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087214/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B3-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار