هدف گذاری برای تولید 200 تن خاویار تا پایان برنامه هفتم


تهران – ایرنا – رئیس سازمان شیلات کشور از تولید 20 هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و 200 تن خاویار تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: ظرفیت تولید 8 هزار تن گوشت و 80 تن خاویار در کشور تهیه شده است.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85173875/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار