هدف گذاری توسعه ۴۸ هزار هکتار گلخانه در کشور ظرف ۴ سال
شیراز-ایرنا- مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 1404 مساحت گلخانه های کشور باید به 48 واحد افزایش یابد. هزار هکتار


منبع: https://www.irna.ir/news/84964114/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B4%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار