هزار و 746 هکتار از اراضی ملی هرمزگان به پروژه های سرمایه گذاری اختصاص یافته است


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان می گوید: بر اساس برنامه های دولت سیزدهم، یک هزار و 746 هکتار از اراضی این استان برای اجرای طرح های آبخیزداری اختصاص یافته است.سرمایه گذاری در سه ماهه اول سال جاری توسط کمیسیون تخصصی استعدادیابی و واگذاری زمین ملی و کشوری این اداره کل. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85165199/%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B4%DB%B6-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار