هشت کشور در سراسر جهان در اجرای پروژه استراتژی های بهبود تولید توت مشارکت دارند.


سنندج-ایرنا- یکی از محققان بخش کشاورزی ایتالیا گفت: هشت کشور و 20 موسسه تحقیقاتی در اجرای طرح راهکارهای بهبود تولید توت به ویژه توت فرنگی مشارکت دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121034/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار