هشدار مرگ برای جنگل های جنوب کرمان


جیرفت – ایرنا – سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان گفت: بررسی نقشه های ماهواره ای پوشش گیاهی این منطقه تا 20 سال پیش نشان می دهد که باید به این گیاهان و درختان دست پیدا کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982669/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار