هفت دستاورد جدید تحقیقاتی بخش کشاورزی کشور در البرز رونمایی شد


کرج – ایرنا – سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی روز سه شنبه به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از هفت دستاورد جدید پژوهشی و دانشی بخش کشاورزی کشور در البرز رونمایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969146/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار