همراه داشتن شناسنامه باغ های کردستان الزامی است


سنندج-ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تاکید بر لزوم صدور گواهینامه باغ های این استان گفت: باغ های استان بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتاق شرکت های کشاورزی


منبع: https://www.irna.ir/news/84925327/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار