همچنین 3000 طرح کشاورزی در کردستان وام بانکی دریافت کردند

اسکندری یادآور شد: با پرداخت این میزان وام برای 859 نفر شغل ایجاد شد و برای 776 نفر شغل تثبیت شد.

اسکندری با اشاره به اینکه بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی بانک های امید موظف به پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون تامین مالی به 1400 طرح کشاورزی هستند، گفت: امسال 446 سرمایه ثابت و گردش مالی به طرح های کشاورزی پرداخت شد.

وی ادامه داد: کمک های آبیاری تحت فشار، خط اعتباری مکانیزاسیون، تسهیلات گیاهان دارویی تبصره 18، تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در بند الف تبصره 18 قانون مالی 1400، تسهیلات تحریک تولید، کمک های فنی و اعتباری و سرمایه ثابت. تسهیلات صندوق توسعه بانک ملی سال 1401 یکی از منابع اعتباری این میزان وام بوده است.

یک میلیون و 217 هزار و 38 هکتار از سطح کردستان به زمین های کشاورزی یعنی تقریباً پنج درصد از زمین های کشاورزی کشور اختصاص دارد. 96 درصد از مساحت اراضی کشاورزی استان به کشت سالانه محصولات زراعی و آیش (بدون کشت) و 4 درصد معادل 52 هزار و 670 هکتار نیز به اراضی نباتی اختصاص دارد.

به گزارش ایرنا، پیمان اسکندری روز دوشنبه در شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان اظهار داشت: امسال 6 هزار و 555 طرح کشاورزی از ردیف وام های 1400 ردیفی به بانک های استان ارائه شده که به 3 هزار و 527 طرح افزایش یافت. همچنین 11.25 هزار میلیارد ریال وام پرداخت شده است.

79 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی استان به غلات، 13 درصد به حبوبات، 5 درصد به علوفه و 3 درصد دیگر به سایر محصولات اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84942815/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

وی گفت: انتظار می‌رود برآورد مناسب میزان تسهیلات مورد نیاز از برنامه‌ها، اولویت‌ها و سیاست‌های ابلاغی و خطوط پیشنهادی و جهت‌گیری مناسب وام‌جویان انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: میزان وام های پرداختی برای حمایت از صندوق گردان نهاده های دام، طیور و شیلات استان در سال جاری 2 میلیارد و 959 میلیون و 159 میلیون ریال است.

از 791 هزار و 970 هکتار اراضی زیر کشت استان 87 درصد دیم و تنها 13 درصد آبی است و هر ساله حدود 211 هزار و 268 هکتار از اراضی دیم به ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان آیش است. در تناوب زراعی

بر اساس آخرین گزارش سالانه تولید محصولات زراعی و باغی استان مربوط به سال 1400 در سطح 791970 هکتار یک میلیون و 754 هزار تن محصول تولید شد و برداشت محصول باغی 443 هزار تن بود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار