همچنین 354 هزار هکتار در کردستان تحت پوشش طرح رمپ‌آپ تولید قرار گرفته است.

یک میلیون و 217 هزار و 38 هکتار از سطح کردستان به زمین های کشاورزی یعنی تقریباً پنج درصد از زمین های کشاورزی کشور اختصاص دارد. 96 درصد از مساحت اراضی کشاورزی استان به کشت سالانه محصولات زراعی و آیش (بدون کشت) و 4 درصد معادل 52 هزار و 670 هکتار نیز به اراضی نباتی اختصاص دارد.

محمدصالح احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه برای سومین سال متوالی طرح افزایش تولید در مناطق خشک استان اجرا می شود، اظهار داشت: سطح طرح کشت استان برای محصول فعلی. سال با پوشش 591000 هکتار اراضی دیم، استانی است.

احمدی یادآور شد: تاکنون 354 هزار و 552 هکتار از برنامه جهش تولید اعلام شده در استان محقق شده که بیشتر آن مربوط به گندم است که 319 هزار هکتار معادل 100 درصد آن زیر کشت رفته است.

79 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی استان به غلات، 13 درصد به حبوبات، 5 درصد به علوفه و 3 درصد دیگر به سایر محصولات اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947467/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B3%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA

بر اساس آخرین گزارش سالانه تولید محصولات زراعی و باغی استان مربوط به سال 1400 در سطح 791970 هکتار یک میلیون و 754 هزار تن محصول تولید شد و برداشت محصول باغی 443 هزار تن بود.

از 791 هزار و 970 هکتار اراضی زیر کشت استان 87 درصد دیم و تنها 13 درصد آبی است و هر ساله حدود 211 هزار و 268 هکتار از اراضی دیم به ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان آیش است. در تناوب زراعی

وی افزود: 319 هزار هکتار گندم، 118 هزار هکتار جو، 49 هزار هکتار نخود، 10 هزار هکتار عدس، 30 هزار هکتار ماش و ماش و نخود فرنگی 6 هزار هکتار و نخود مزرعه 59 هزار هکتار.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: از این میزان یک هزار و 725 هکتار در سامانه طرح جهش تولید ثبت شده و به عبارتی قرارداد منعقد شده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار